Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Høvik

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 27 resultater

Intensivsykepleier

 • Generell Intensiv 1 Rikshospitalet, er en intensivseksjon med 10 sengeplasser og mer enn 100 intensivsykepleiere.
 • Erfaring fra lignende avdeling vektlegges.

Spesialsykepleier

 • Barneintensiv Ullevål er en av 10 seksjoner i Postoperativ/Intensivavdelingen, Akuttklinikken.
 • Barneintensiv bemanner for tiden 3 intensivsenger.

Hjelpepleier/Helsefagarbeider/Pleiemedhjelper

 • Faste stillinger som hjelpepleier/helsefagarbeider/pleieassistent på en spennende og meget aktiv sengepost med 24 sengeplasser.
 • Erfaring med pleie er nødvendig.

Helsesekretær/sekretær

 • Kontorfaglig avdeling i Kvinneklinikken består av to seksjoner, en tilknyttet Fødeavdelingen på Rikshospitalet og en tilknyttet Fødeavdelingen og Gynekologisk…

Pasienttransportbetjent

 • I Oslo og tidligere Akershus er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk…

Sykepleiere

 • Stepdown er en spesialisert, intermediær post med 9 sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra hjertekirurgisk postoperativ 1.postoperative…

RK/MO

 • AMK - Oslo (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral) er en del av Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.
 • Vi er i vekst og trenger nye kolleger.

Operasjonssykepleier

 • Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken består av 5 seksjoner fordelt på Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet.
 • Å være en del av traumeteamet.

Spesialbioingeniør, Enhet for hematologi

 • Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) er den største avdelingen av sitt slag i Norge, med i alt 10 seksjoner og over 400…

Sekretær

 • Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst.
 • Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring,…

Senterkoordinator

 • Stillingen som senterkoordinator er tilknyttet Center for Connected Care (C3), et senter for forskningsdrevet innovasjon med delfinansiering fra Norges…

Administrasjonsrådgiver

 • Avdeling for kreftbehandling (AKB) er organisert i Kreftklinikken og behandler pasienter innen avdelingens definerte fagområder.

Enhetsleder - Fødeavdelingen, Føde Barsel A

 • Vil du jobbe sammen med oss?
 • Vi ønsker en ny kollega i lederteamet vårt.
 • Det er ledig 100 prosent fast stilling som enhetsleder ved Føde Barsel A, OUS, Ullevål.

Helsesekretær

 • Vi søker autorisert helsesekretær i 100% stilling.
 • Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid dag, aften, natt og hver 3. helg.

Spesialingeniør

 • Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling.
 • Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med…