Jobb: Fyllingsdalen

Filter results by:
Sorter etter: relevans - dato
Du forbedret med: Isdalstø (angre)
Språk
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt
Side 1 av 13 resultater
Alver kommune Teknisk forvaltning og drift
Isdalstø
 • Avdeling for veg, vatn og avlaup.
 • Vi har om lag 10 medarbeidarar i denne avdelinga som har oppgåver knytt til drift- og vedlikehald av kommunale veger, kaiar og…
Isdalstø
 • Bli kjent med ALVER KOMMUNE.
 • Alver PPT har ledig 2 100% vikariat som pedagog og psykolog frå 15.08.2020 - 30.06.2021.
 • Alver kommune er ein heilt ny kommune!
Heimeteneste
Isdalstø
 • Org.nr.:920290922 Stillingsident: Alversund/Seim HT Presentasjon av stillingen :
 • Det er ledig to faste stillingar på ca 13,6 % som helsefagarbeidar frå 01.04…
Innbyggjarservice
Isdalstø
 • Org.nr.:920290922 Stillingsident: Ferievikar innbyggja Presentasjon av stillingen :
 • Alver kommune søkjer to ferievikarar som kunderettleiarar til…
Habiliteringstenester
Isdalstø
 • Org.nr.:920290922 Stillingsident: Habiliteringstenesta Presentasjon av stillingen :
 • Vi har ledig ei fast helgestilling i ca 24 % ved Bjørkhaugen bufellesskap.
Isdalstø
 • Bli kjent med ALVER KOMMUNE.
 • Habiliteringstenester i Alver kommune gir tenester til personar med nedsett funksjonsevne.
 • Trykk på den grøne "knappen".
Alver kommune Helse og omsorg
Isdalstø
 • Org.nr.:920290922 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
 • Alver kommune er ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv.
Ressurskrevjande avdeling
Isdalstø
 • Org.nr.:920290922 Stillingsident: Habiliteringstenesta Presentasjon av stillingen :
 • Kort om stillinga og arbeidsstaden.
 • Erfaring med IT som arbeidsverktøy.
Isdalstø
 • Avisa Nordhordland opplever sterk digital vekst og jobbar for å styrke posisjonen ytterlegare blant lesarane.
 • Erfaring med denne typen arbeid er ein fordel.
Isdalstø
 • Vi går en spesiell tid i møte.
 • Helsesektoren går inn i en periode med vedvarende høy belastning.
 • Vi har nå stort behov for flere helsefagarbeider i…