Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Åsane

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 27 resultater

Faste helgestillingar for assistentar

 • Psykiatrisk klinikk er ein av sju klinikkar i Divisjon Psykisk helsevern, og er delt inn i 6 avdelingar; Stemningslidingar, Psykiatrisk akuttmottak (PAM),…

Operasjonssjukepleiar dagkirurgisk eining ny

 • Ved dagkirurgisk eining har vi ledig 90% fast stilling, med moglegheit for justering, som operasjonssjukepleiar ved Klinikk for Hovud/hals, Dagkirurgisk eining.

Autorisert sjukepleier med relevant bakgrunn

 • Seksjon for assistert befrukting tilbyr behandling til par med ønskje om barn.
 • Arbeidet går føre seg i eit team av legar, sjukepleiarar, kontortilsette og…

Fagbioingeniør

 • Mikrobiologisk avdeling er ei laboratorieavdeling ved Haukeland universitetssjukehus, og med sine vel 100 tilsette er avdelinga eit av dei største…

Helgestilling som jordmor ny

 • Ønskjer du varierte arbeidsoppgåver og faglege utfordringar?
 • Vi søkjer etter jordmødre som ønskjer å jobbe helg.
 • Stillinga kan vere på 20 - 30%.

Arbeidsleiar

 • Hospitaldrift reinhald dekker sjukehuset sitt behov for reinhald.
 • I tillegg leverer eininga tenester som oppvask, bufféhjelp, skylleromsarbeid og instrumentvask…

Koordinator

 • 100 % stilling med 2 års varigheit og moglegheit for forlenging.
 • Nasjonal Kompetansetjeneste for Gastroenterologisk Ultralyd (NSGU) er eit landsdekkande tilbod…

Seksjonsleiar KRS

 • Psykiatrisk klinikk oppretta i 2018 ein ny seksjon i Avdeling spesialisert psykosebehandling for rehabilitering av personar med psykoseliding med kompliserande…

Leiar RELIS Vest

 • Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helseregion Vest (RELIS Vest) formidlar produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum og har…

54% fast våken nattevakt

 • Barneposten har ledig fast stilling i 54% som Vernepleiar/sjukepleiar.
 • Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, PBU har som oppgåve å gje eit samla,…

Formidling- og forskningssykepleier

 • Nasjonal Kompetanseteneste for Funksjonelle Mage-tarmsjukdommar (NKFM) er eit landsdekkande tilbod for helsepersonell og andre med behov for informasjon om…

Ambulansearbeidar 50-100% vikariater

 • Akuttmedisinsk avdeling, AMA, er ein avdeling under Kirurgisk Serviceklinikk, og har ansvaret for all ambulansedrift (bil, båt, helikopter) samt nødmeldetenesta…

Assisterande seksjonsleiar

 • Psykiatrisk klinikk oppretta i 2018 ein ny seksjon i Avdeling spesialisert psykosebehandling for rehabilitering av personar med psykoseliding med kompliserande…

Avdelingsleiar ved Klinisk nevrofysiologi, Nevroklinikken

 • Klinisk nevrofysiologi skiljast nå ut som ein eigen avdeling i Nevroklinikken.
 • Avdelingsleiar vil ha totalansvar for avdelinga, inngå i klinikkdirektørens…

Seksjonsleiar BUP Fana

 • Klinikk psykisk helsevern for barn og unge sitt tilbod er hovudsakleg poliklinisk utgreiing og behandling av barn og unge med psykiske vanskar.
Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post - Det er gratis!
Ved å opprette et jobbvarsel eller ved å motta anbefalte stillinger godtar du våre vilkår. Du kan når som helst endre samtykkeinnstillingene ved å melde deg av, eller slik det står beskrevet i våre vilkår.