Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt
Side 1 av 400 resultater
 • Ivareta pasientens grunnleggende behov for pleie, aktivisering og omsorg knyttet til nevrologisk sykdom, samt inkludere pårørende som en viktig ressurs.
Kingosgate bo- og rehab. senter, dagsenter for per...
Oslo
 • Vi har nå 1 ledig stilling som helsefagarbeider ved dagsenteret som er et aktivitetstilbud til mennesker med demens.
 • Det er kort vei til offentlig transport.
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Oslo
 • Helsefagarbeider/ hjelpepleier fra 24.02.2020 i 60% fast stilling.
 • Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med…
Vestre Viken HF
Drammen
 • Operasjonsavdelingen har ledige stillinger for helsefagarbeider/forsyningsportør:
 • 1 fast stillinger i 100%, dagtid 37,5 t/uke.
Team 1 Hjemmetjeneste, Oslo kommune, Bydel Stovner
Oslo
 • Hjemmetjenesten i bydel Stovner søker etter dyktige helsefagarbeidere og sykepleiere.
 • Team 1 Hjemmetjeneste, Oslo kommune, Bydel Stovner.
 • Personalformidling søker helsefagarbeidere i ekstravaktstillinger.
 • Oslo universitetssykehus (OUS) Personalformidling søker deg som er helsefagarbeider.
Farsund kommune
Farsund
 • Ved enhet for hjemmebaserte tjenester sone Farsund har vi ledig følgende stillinger for tiltredelse 05.01.20:
 • Evne til refleksjon og læring over egen praksis.
 • Av andre yrkesgrupper har vi sosionomer, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, studenter og ufaglærte.
 • Frognerseterveien bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • Stillingen byr på turnus, dag og kveld, med arbeid hver tredje helg.
 • Hovedområde til stillingen er helsefaglig oppfølging av våre beboere, med fokus på…
 • Bokeveien bofellesskap har 16 beboere fordelt på to avdelinger.
 • Det ytes heldøgns tjenester til personer med demens/demensrelaterte lidelser.