Jobb: Helgestilling

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 153 resultater
Tjenester for utviklingshemmede i Laksevåg, Bergen...
Bergen
 • Vi har ledig to faste helgestillinger 20 %.
 • Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 21…
 • Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov.
 • Akuttmottaket på Ahus søker sykepleiere til 0% stillinger og 14,5%-helgestillinger!
 • Dette er en mulighet for sykepleiere som kan jobbe litt ekstravakter eller…
 • Enhet for rustjenester har nå ledig to faste 20 prosent stillinger på helg som sosionom.
 • Stillingene er p.t. tilknyttet vårt nyopprettede tilbud for ungdom med…
 • Bo og Aktivitet psykisk helse og ROP er en virksomhet som består av 18 bofellesskap.
 • Vi er et samlet og sterkt fagmiljø, som har fokus på at brukerne våre får…
Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo
 • Vi har 6 nyopprettede faste helgestillinger for motiverte og engasjerte miljøarbeidere:
 • Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten.
Haukeland Universitetssjukehus
Bergen
 • Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) har ledig helgestilling.
 • Psykiatrisk klinikk oppretta i januar 2018 ein ny seksjon i Avdeling spesialisert…
 • På seksjon C har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. helg i todelt turnus.
 • Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø…
Ullensaker kommune
Jessheim
 • Hovedoppgavene som sykepleier/spesialsykepleier på Legevakta er:
 • Ta imot alle henvendelser på telefon og i ekspedisjon.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Vi har nå ulike helgestillinger ledig både på natt og dag/kveld:
 • Fem faste helgestillinger: 1 sykepleier/vernepleier stilling natt hver tredje helg på 27,46 %…