Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt
Side 1 av 45 resultater
Finnmarkssykehuset
Kirkenes
 • Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor,…
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Kirkenes
 • VPP har et ledig vikariat i Rusteamet med tiltredelse snarest.
 • VPP Kirkenes er en allmennspykiatrisk poliklinikk med 11 fagstillinger og 2 merkantile stillinger…
Finnmarkssykehuset
Hammerfest
 • Finnmarkssykehuset HF tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innenfor områdene anestesi, barn, intensiv, kreft, operasjon og…
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Norge
 • Finnmarkssykehuset HF tilbyr lønn under utdanning til sykepleiere som vil ta videreutdanning innenfor områdene anestesi, barn, intensiv, kreft, operasjon og…
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Kirkenes
 • Ved enhet medisinsk biokjemi og blodbank, klinikk Kirkenes, er det ledig 100 % fast stilling som fagbioingeniør Blodbank.
 • Evne til å jobbe under press.
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Kirkenes
 • Ved vår enhet medisinsk biokjemi og blodbank, klinikk Kirkenes, er det ledig 100 % fast stilling som fagbioingeniør Hematologi og Koagulasjon.
Finnmarkssykehuset
Hammerfest +1 plassering
 • Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig et vikariat som sykepleier.
 • Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde.
Finnmarkssykehuset
Alta
 • Er du sykepleier, spesialsykepleier, overlege, legespesialist, LIS 2-3, radiograf eller bioingeniør?
 • Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33 (22.juni -…
Finnmarkssykehuset
Hammerfest
 • Anestesienheten ved Klinikk Hammerfest har ledig en 100 % fast stilling som anestesisykepleier.
 • Klinikk Hammerfest er et lokalsykehus med akuttfunksjon i…
Finnmarkssykehuset
Kirkenes
 • Har du lyst til å være leder for Intensiv med akuttmottak ved et av landets nyeste sykehus?
 • Vi søker etter en engasjert enhetsleder til vår Intensivenhet med…