Anmeldelser

Generell

4,2
Basert på 5 anmeldelser
52
42
31
20
10
Arbeid/Personliv forhold
4,5
Kompensasjon/Fordeler
3,0
Jobbsikkerhet/Forskudd
3,3
Lederskap
4,5
Kultur
4,3