Anmeldelser

Generell

4,3
Basert på 3 anmeldelser
51
42
30
20
10
Arbeid/Personliv forhold
5,0
Kompensasjon/Fordeler
3,3
Jobbsikkerhet/Forskudd
4,7
Lederskap
4,7
Kultur
5,0